Hem

NORDIC SOCIETY FOR PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY

(NSPO)

Updated by JOWI Consulting AB 2018-09-03

Syfte och ändamål

Pediatrisk ÖNH är en i många länder etablerad och accepterad gren av specialiteten. Oavsett var vi är verksamma eller arbetar möter de flesta ÖNH- läkare barn med symptom och sjukdomar inom hela vårt kunskapsområde. Barn skiljer sig emellertid i många av medicinska skäl relevanta skäl från vuxna vilket ställer särskilda krav i många avseenden.

Möten som är inriktade på ÖNH- pediatriskt frågeställningar erbjudes regelbundet i många ibland svåröverblickbara sammanhang. Nationella respektive internationella sammanslutningar planerar och genomför möten och kongresser av ofta hög kvalitet och med ett stort nyhets- och kvalitetsvärde och där Svenska ÖNH läkare i högre utsträckning skulle kunna delta med sina erfarenheter men givetvis också för att lära sig.

Svensk förening för Pediatrisk ÖNH syftar till att öka möjligheterna till kontakter nationellt och internationellt i syfte att premiera kunskap och utveckling inom pediatrisk ÖNH i vid bemärkelse. Föreningen skall också utgöra vår kontaktyta gentemot andra föreningar med liknande intressen nationellt och internationellt.

Välkommen till denna nyetablerade och hoppas vi framgångsrika förening.